น้ำเพื่อชีวิต
..น้ำเพื่อชีวิต..

จัดทำโดย นายบุญสม หล่อมหัทธนะกุล

เกี่ยวกับผู้จัดทำ
E-mail : teen_com1@hotmail.com

                 สมบัติของน้ำ
     เมื่อให้ความร้อนแก่น้ำอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นและจะเห็นได้ว่ามีไอน้ำเกิดขึ้นด้วย และเมื่อให้ความร้อนแก่น้ำต่อไปจนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งน้ำก็จะเดือด ขณะน้ำเดือดอุณหภูมิของน้ำจะคงที่ เรียกอุณหภูมิขณะนั้นว่า จุดเดือดของน้ำ
เมื่อน้ำบีกเกอร์ใส่น้ำเย็นไปอังไอน้ำที่ออกมาทางปลายหลอดนำแก๊ส จะมีหยดน้ำมาจับที่ภาชนะ หยดน้ำนี้เกิดจากการที่ไอน้ำกระทบกับความเย็นที่ข้างบีกเกอร์จึงรวมตัวกันเป็นหยดน้ำ เป็นการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว ปรากฏการณ์ที่น้ำเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเรียกว่า การควบแน่นของน้ำ ช่วงที่น้ำแข็งกำลังเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำ เป็นช่วงที่น้ำแข็งกำลังหลอมเหลว อุณหภูมิในช่วงนี้จะมีค่าคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง
โดยปกติน้ำแข็งมีจุดหลอมเหลวที่ 0 องศาเซลเซียส น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง จึงเรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดเยือกเข็งของน้ำ ดังนั้นจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งจึงมีอุณหภูมิเท่ากับจุดเยือกแข็งของน้ำ